Cách sao chép remote cửa cuốn mã nhảy

Chìa khóa cửa cuốn mã nhảy được sao chép rất khác biệt với remote mã cố định. Tại sao vậy?

Remote mã cố định nó có 1 mã duy nhất, còn remote mã nhảy mã lần này khác với lần kế tiếp. Bạn sao chép được mã lần này nhưng lần sau phải đổi sang mã khác thì cửa mới nhận chạy lên

Vậy làm cách nào sao sép remote cửa cuốn mã nhảy. Chép remote cửa cuốn mã nhảy đơn giản đến bất ngờ

Người ta bán 1 cái remote mã nhảy sẵn, có nghĩa bấm mỗi lần ra mỗi mã như cái của bạn đang dùng, tuy nhiên nó là remote của một cái cửa nào đó bất kỳ, cần phải cài đặt vào cửa nó mới nhận cửa

Vậy copy remote cửa cuốn chỉ là lấy 1 cái remote có mã nhảy sẵn rồi thực hiện theo cú pháp, công thức cài đặt remote vào hộp

Xem các công thức cài đặt remote cửa cuốn mã nhảy trong website

Sửa khóa Hiệp Nghĩa là cửa hàng sửa khóa được nhiều khách hàng tin dùng nhất. Sửa khóa Hiệp Nghĩa có chia sẻ kinh nghiệm nghề khóa, quý khách xem thêm về Cách sao chép remote cửa cuốn mã nhảy bên dưới.