Copy Chìa Khóa Từ Xe Máy

Bạn tìm hiểu về chuyện người ta copy chìa khoá từ xe máy, copy chìa khoá từ xe ô tô như thế nào thì tại đây Thợ sửa khóa Hiệp Nghĩa kể cho bạn nghe về công việc thường nhật của tôi

Ngôn ngữ Việt Nam rất phức tạp, khóa từ có nhiều loại, khóa có đầu lục giác mở nắp ổ khóa gọi là khóa từ, mà khóa bấm tìm xe cũng gọi là khóa từ, mà smartkey khóa thông minh cũng là khóa từ

Xem chi tiết định nghĩa khóa từ xe máy là gì

Cách copy chìa khoá từ xe máy

Chìa khóa từ xe máy có loại sao chép được, có loại không sao chép được, copy chìa khoá từ xe máy ngoài công việc copy lưỡi chìa khoá bằng thau, thì còn copy một con chip điện tử

Có rất nhiều loại chip từ xe máy, chìa khoá từ xe máy từ phổ thông đến cao cấp đó chỉ làm mấy cục nam châm, nó là chip từ không tiếp xúc không dùng điện thẻ từ IC 125kHz, ID 13.56mHZ, chip từ ID 13 (chip T5), chip ID 46, chip từ chìa khoá thông minh xe Honda là HiTag 4…

Để copy chìa khoá từ xe máy cần có phôi chip từ đúng chủng loại, hoặc phôi chip từ đa năng có thể nạp vô bên trong đủ loại chip và phát ra đúng loại chip đó

Để copy chìa khoá từ xe máy cần có máy đọc và ghi dữ liệu hỗ trợ dúng tần sóng, đúng dữ liệu data chip, có thể đọc và có thể ghi, nó ghi được nội dung chip, nó còn ghi được bộ nhớ Eeprom của chìa khoá xe máy

Ngoài ra có loại chip từ mã nhảy, copy 1 lần thì dùng được 1 lần, lần sau phải nhảy sang mã khác theo thuật toán của xe máy thì xe mới chịu mở, nên copy 1 lần thì dùng 1 lần, để copy hoàn thiện chìa khoá từ xe máy mã nhảy cần máy giải mã, tạo chip

Tạo được chip từ xe máy mã nhảy đúng loại, nhảy đúng kiểu là nhảy đúng theo thuật toán mà xe máy có thể ghi nhận thì phải lập trình thêm chìa khoá, lưu chìa khoá mới vào xe mới được, có nhiều loại không bảo mật tạo ra dùng được ngay, có loại tạo ra phải cài đặt mới được

Cách copy chìa khoá từ xe ô tô

Chìa khóa từ xe ô tô có loại sao chép được, có loại không sao chép được, copy chìa khoá từ xe ô tô ngoài công việc copy lưỡi chìa khoá bằng thau, thì còn copy một con chip điện tử

Có rất nhiều loại chip từ xe ô tô, chìa khoá từ xe ô tô từ phổ thông đến cao cấp đó chỉ làm mấy cục nam châm, nó là chip từ không tiếp xúc không dùng điện thẻ từ IC 125kHz, ID 13.56mHZ, chip từ ID 13 (chip T5), chip ID 46, chip từ chìa khoá thông minh xe Honda là HiTag 4…

Để copy chìa khoá từ xe ô tô cần có phôi chip từ đúng chủng loại, hoặc phôi chip từ đa năng có thể nạp vô bên trong đủ loại chip và phát ra đúng loại chip đó

Để copy chìa khoá từ xe ô tô cần có máy đọc và ghi dữ liệu hỗ trợ dúng tần sóng, đúng dữ liệu data chip, có thể đọc và có thể ghi, nó ghi được nội dung chip, nó còn ghi được bộ nhớ Eeprom của chìa khoá xe ô tô

Ngoài ra có loại chip từ mã nhảy, copy 1 lần thì dùng được 1 lần, lần sau phải nhảy sang mã khác theo thuật toán của xe ô tô thì xe mới chịu mở, nên copy 1 lần thì dùng 1 lần, để copy hoàn thiện chìa khoá từ xe ô tô mã nhảy cần máy giải mã, tạo chip

Tạo được chip từ xe ô tô mã nhảy đúng loại, nhảy đúng kiểu là nhảy đúng theo thuật toán mà xe ô tô có thể ghi nhận thì phải lập trình thêm chìa khoá, lưu chìa khoá mới vào xe mới được, có nhiều loại không bảo mật tạo ra dùng được ngay, có loại tạo ra phải cài đặt mới được

Copy chip từ ID47 theo Vua chipII.
Tạo ra trống 47 (Chỉ hỗ trợ Vua chipII)

Có thể đọc/viết hitag AES/PRO.
Phân biệt 8A chìa, hỗ trợ viết hoặc khóa P4/P5/P6/P8/P10.
Giải mã 48 chip trực tuyến, ngoại trừ MQB hệ thống.

Đọc và ghi chip ID48  13, 40/41/42/44/45 4C/46/48, 4D61/62/63/67/68/68 Plus/71. Có thể cho biết 48 Chip là từ gốc hoặc phó nhà máy.
Copy: Copy 46, 4D và một phần của ban đầu 48 TỨC Bick Excellet, bạn phải sử dụng đặc biệt GMT46/4D Chip, ID48 chip có thể thay đổi ID.

Lấy chip 46, 4D và 48 chẳng hạn.

đọc và viết chip 46
Nhập dữ liệu: đường để nhập dữ liệu như giống như nhập mật khẩu.
đọc và viết chip 48
Đọc ra 48 chip UID, Thành 1 và thành 2 dữ liệu, và màn hình 48 loại chip cũng như tình trạng bị khóa hay mở khóa. Cách mở khóa chip bảo mật 4D

“Viết” để ghi dữ liệu mở khóa: Nếu chip là bị khóa, sau đó nó cần phải được mở khóa trước khi viết vào dữ liệu.
5. bước: khi chip là đọc ra bị khóa, mời bạn vào PIN mã đó là mã 48 chip, di chuyển con trỏ để “Mở Khóa”, báo Chí “OK” để mở khóa.
Đọc và viết 4D chip Dọc ra 4D chip mật khẩu, công nhận và ID dữ liệu, Phân biệt chip từ ID 13,40/41/42/44/45, 4C/46/48, 4D61/62/63/67/68/68 Plus/71
Có thể sử dụng T5575, em4305 và tương thích thẻ để sao chép 13 chip.
Chip 67 và 68: cần mở khóa 4D chip để tạo ra Specialzed 48 Chip

Sửa khóa Hiệp Nghĩa là cửa hàng sửa khóa được nhiều khách hàng tin dùng nhất. Sửa khóa Hiệp Nghĩa có chia sẻ kinh nghiệm nghề khóa, quý khách xem thêm về Copy Chìa Khóa Từ Xe Máy bên dưới.